ეს წიგნი დევს ისტორიას თაროზე.

მოგესალმებით
უძველესი ისტორიის პროექტში

სარჩევი>>

ამ პროექტის მიზანია შეიქმნას უძველესი ისტორიის რაც შეიძლება სრული ვიკიწიგნი. წიგნი დაყოფილია თავებად, თითო თავი ფარავს ყოველი ცივილიზაციის განვითარების სრულ პერიოდს. ვიკიწიგნის რედაქტირება შეუძლია ნებისმიერს. გთხოვთ მიუთითოთ გამოყენებული ლიტერატურა.