ნარკვევები ფეოდალური საქართველოს ისტორიიდან

ეს წიგნი დევს ისტორიას თაროზე.

ეს წიგნი ეხება იმ ეპოქას, როცა საქართველოში მოღვაწეობდნენ დავით აღმაშენებელი, დემეტრე პირველი, გიორგი მესამე და თამარ მეფე.

XI საუკუნის მიწურულს და XII საუკუნეში საქართველომ მნიშვნელოვანი წარმატებები მოიპოვა ეკონომიკისა და კულტურის აღმავლობის საქმეში. იმდროინდელ საქართველოში საქართველოს საზღვრები ”ნიკოფსიდგან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე” იყო გადაჭიმული.