მედიავიკი (მომხმარებლის სახელმძღვანელო)/ტექსტის ფორმატირება

ეს გვერდი გასწავლით ტექსტის ფორმატირებას მედიავიკში:

ძირითადი
ფორმატი კორექტურა შენიშვნა
მუქი '''ტექსტი'''
კურსივი ''ტექსტი''
მუქი და კურსივი '''''ტექსტი'''''
მუქი ვიკიბმულთან '''[[ტექსტი]]''' ბმულის ნიშნები შიგნით ყნდა იყოს; გაითვალისწინეთ: [['''ტექსტი''']] არ იმუშავებს.

სხვა ტექსტის ფორმატირებებისათვის როგორიცაა მაგალითად სიტყვის ქვეშ ხაზის გასმა ან ციტატა, საჭიროა გამოვიყენოთ HTML ღილაკები, U ქვევით ხაზის გასასმელად, S ტექსტის გადასაშლელად, SUB ქვედა ინდექსისათვის და SUP ზედა ინდექსისათვის.

ტექსტის ფორმატირება ასევე შეიძლება გაკეთდეს HTML and CSS-თი. ყველაზე გამოყენებადი HTML ელემენტებია:

ყველაზე გამოყენებადი HTML კორექტურა
ბრძანება კორექტურა შენიშვნა
წინადაფორმატებული ტექსტი <pre> წინადაფორმატებული </pre>
ციტატა <blockquote>ციტატა.</blockquote>
კომენტარი <!-- კომენტარი -->
Generic inline element <span style="TODO"></span> Can be styled arbitrarily using cascading style sheets - CSS.
Generic block element <div style="TODO"></div> Can be styled arbitrarily using cascading style sheets - CSS.

Some HTML elements are not allowed, such as A and IMG.

წყაროს კოდი

რედაქტირება

Source code of various programming and markup languages can be formatted using <source> element, which leads to colored syntax of the code.

An example of wiki markup:

<source lang="html4strict">
<html>
 <body>
  <p>Hello <span style="font-weight: bold;">world</span>!
  </p>
 </body>
</html>
</source>

The rendering of that markup:

<html>
 <body>
  <p>Hello <span style="font-weight: bold;">world</span>!
  </p>
 </body>
</html>


ბიბლიოგრაფია

რედაქტირება