მედიავიკი (მომხმარებლის სახელმძღვანელო)/სქოლიო

სქოლიო გამოიყენება სტატიაში წყაროს მისათითებლად.

ამის გაკეთება ტექსიტის ნებისმიერ ადგილას შეიძლება, შემდეგნაირად:

<ref name="Ref06">სქოლიოს ტექსტი</ref>

თუ გვსურს იგივე სქოლიოს გამოსაყენება იგივე ტექსტის სხვა ადგილას, მაშინ:

<ref name="Ref06"/>

სქოლიოს გამოსაჩენად სტატიის ბოლოს უნდა შეიქმნას სექცია სახელწოდებით სქოლიო, და ქვევით უდა ჩაისვას ტექსტი , ამგვარად:

==სქოლიო==
<references/>