ეკონომიკის თარო


ვიკიწიგნის განვითარების საფეხურები
ჩანასახი 0% ტექსტის დამუშავება 25% მომწიფებული ტექსტი 50% განვითარებული ტექსტი 75% დასრულებული ტექსტი 100%


ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები