აზიის უძველესი ისტორია

ეს წიგნი დევს ისტორიას თაროზე.

მოგესალმებით
აზიის უძველესი ისტორიის პროექტში

სარჩევი>>

ამ პროექტის მიზანია შეიქმნას აზიის უძველესი ისტორიის რაც შეიძლება სრული ვიკიწიგნი. წიგნი დაყოფილია თავებად, თითო თავი ფარავს რომელიმე ცივილიზაციის განვითარების სრულ პერიოდს. ვიკიწიგნის რედაქტირება შეიძლია ნებისმიერს. გთხოვთ მიუთითოთ გამოყენებული ლიტერატურა.